Byggnad brann vid Kvarnbyskolan

RINKEBY En förrådsbyggnad vid Kvarnbyskolan brann ner till grunden i lördags kväll. Polisen bedömde i helgen att branden var anlagd, och rubricerade brottet som skadegörelse.

Enligt polisen finns inga vittnen till vem eller vilka som anlagt branden. Polisen pratade med personer i omgivningen men ingen uppgav sig ha sett när branden började.

Enligt stationsbefälet vid Västerortspolisen kommer branden troligen inte att utredas, förrådsbyggnaden är helt nerbrunnen vilket gör det nästintill omöjligt att hitta teknisk bevisning. Larmet kom klockan 18.19, branden var släckt 20.30.