Byggnader vid Viks skola ska inte rivas

HEMMESTA Varken idrottshallen eller den gamla matsalen på Viks skola kommer att rivas. I stället ska matsalen fortsätta vara lektionssalar och en paviljong med tre klassrum ska uppföras vid skolan till hösten. Gymnastiksalen blir kvar.

Detta har utbildningsstyrelsen gett sin ordförande Max Ljungberg (MP) i uppdrag att besluta.

Lokalerna kommer att kosta 1,9 miljoner per år i hyra. Det är mer än en halvering av kostnaden som skulle ha följt av det tidigare förslaget.

Den nya skolorganisationen gör att lektionssalar samt uppehållsrum för nästan 100 elever och personal saknas på skolan till hösten.