Byggnadsminne hävs för herrgård

MUSKÖ Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att häva byggnadsminnet av Arbottna herrgård. Nyligen köptes gården av företaget Drömgården-Dream­farm International AB för 35 miljoner kronor.

John Higson och Marie Eriksson på företaget sade till Lokaltidningen Mitt i innan årsskiftet att tanken är att skapa en stor ekologisk verksamhet där intresserade ska kunna sköta om sin egen lilla andel på området. De första djuren skall hämtas till gården till sommaren.