Byggnadsnämnden får bakläxa

TYRESÖ Länsstyrelsen upphäver ett beslut som byggnadsnämnden i Tyresö kommun tagit. Det gäller ett beslut taget den 14 december där samhällsbyggnadsförvaltningen fick ett tidsbegränsat bygglov att ställa upp byggbodar, fordon och maskiner på en tomt på Fiskarrovägen.

Två grannar överklagade beslutet och länsstyrelsen ger dem rätt. Enligt länsstyrelsen är bygglovsbeslutet bristfälligt. Närboende har heller inte fått lämna synpunkter.