Byggnadsplaner remitteras igen

Byggplanerna i ­Tegelhagsskogen har ännu inte klubbats.

I stället blev det oväntat en återremiss efter att ­Socialdemokraterna svängt helt om och anslutit sig till MP, SP och C.

Det var mycket som talade för att de uppmärksammade byggplanerna i Tegelhagsskogen skulle klubbas igenom på kommunfullmäktige i onsdags.

På kommunstyrelsens möte i början av september var det bara tre partier som protesterade, men när frågan skulle avgöras i fullmäktige svängde Social­demokraterna helt om och anslöt sig till kravet på en återremiss som Center­partiet, Sollentunapartiet och Miljöpartiet redan stod bakom.

– Vi har tänkt efter ett varv till. Vi är inte emot att man ska bygga där, men det finns en klar poäng med att vänta med den här detaljplanen tills dess att man har bestämt var reservatets gränser ska gå. Sedan ser vi vad som finns kvar att bygga på, säger oppositionsrådet Freddie Lundquist (S).

I voteringen fick ledamöterna i C, MP, SP och S ihop en tredjedel av rösterna. Vilket räckte för att det skulle bli en så kallad minoritetsåterremiss.

Josefin Silverfur (C) hoppas att man ska kunna invänta ett samråd om naturreservatet och ta med detta i detaljplanen.

– Jag tycker att det är jättekul att det måste dras en vända till, så man får en chans att rätta till det som är fel, säger Josefin Silverfur.

Enligt Sollentunamoderaternas ambassadör i exploateringsfrågor, Thomas Ardenfors (M), innebär återremissen dock inget annat än att beslutet skjuts upp till nästa möte i oktober.

Då räcker det med enkel majoritet för att klubba igenom detaljplanen i kommunfullmäktige.

Efter Lokaltidningen Mitt i:s senaste artikel om byggprojektet kontaktade han några av de som protesterat och bjöd in till ett möte.

– Jag ser fram emot att höra hur de resonerar, och att förklara hur vi tänker. Jag kommer att gå in med två öppna öron och ta med mig många nya ingångsvärden.

Men varken medborgar- dialogen eller återremissen kommer att leda till några förändringar i sak i det här fallet.

– Vi kommer inte att ändra detaljplanen, den är redan bestämd, säger Thomas Ardenfors.