Så kan byggnationen i Vårsta komma att se ut

Bilden är en skiss över hur området eventuellt kan komma att se ut när det är färdigbyggt.
Bilden är en skiss över hur området eventuellt kan komma att se ut när det är färdigbyggt.
Nu finns ett förslag på detaljplan för byggprojektet Slättmalm i Grödinge. Om inga hinder uppkommer bedöms första spadtaget kunna tas före årsskiftet 2018/2019.

Mitt i rapporterade redan i december 2014 att kommunstyrelsen godkände ett förslag till ramavtal med exploatören och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för den stora utbyggnationen av Vårsta. Namnet på byggprojektet heter Slättmalm och ska möjliggöra cirka 350 nya bostäder.

I februari i år samlades en hel del botkyrkabor på Malmsjö skola där kommunen ordnade dialogforum angående byggprojektet. En av det hetaste frågorna var trafiken. Grödingeborna på plats gjorde det klart och tydligt att de inte vill att det nya området ska få en bilväg in i de äldre delarna av Vårsta via Malmbackavägen som ligger i närheten av vattentornet på höjden i Vårsta.

Nu har ett förslag på detaljplan kommit. Detaljplanen syftar till att skapa ett naturnära bostadsområde där bebyggelsen ansluter varsamt till befintlig bebyggelse. Detaljplanen ska också möjliggöra uppförande av en förskola, gruppboenden och en kvarterspark samt skapa förutsättningar för en spontanidrottsplats med Grödingebygden som upptagningsområde.

Om detaljplanearbetet löper på och inga hinder uppkommer bedöms första spadtaget kunna tas före årsskiftet 2018/2019.