Tyck till om byggplaner vid Farsta strand

Sju bostadshus planeras vid Magelungsvägen-Ullerudsbacken, Farsta strand. Här är hus i själva korsningen
Korsningen Magelungsvägen-Ullerudsbacken, som den kan se ut om projektet förverkligas.
Sju nya flerbostadshus planeras i korsningen Magelungsvägen-Ullerudsbacken i Farsta strand.
Nu finns chans att tycka till om planerna.

I dag är Magelungsvägen en genomfartsled med snabb trafik. Om några år kan delar av den vara ombyggd till en stadsgata, kantad av bostadshus och med bredare gång- och cykelvägar. Sju flerbostadshus planeras – fem längs Magelungsvägen och två längs Ullerudsbacken alldeles intill.

Husen ska vara fyra till sex våningar höga. Totalt ska de rymma 335 lägenheter – 135 hyresrätter och 200 bostadsrätter.

Sju bostadshus planeras vid Magelungsvägen-Ullerådsbacken, Farsta strand. Här hus på Magelungsvägen

Magelungsvägen, som det kan gestalta sig i framtiden. Illustration: TMRW/Rits Arkitekter

Men det blir inte bara bostäder. I bottenvåningarna ska lokaler finnas för butiker, kaféer och annan service – allt för att vägsträckan ska upplevas som stadsmässig, befolkad och trygg. Dessutom vill Stockholms stad öppna en förskola i bottenvåningen i ett av husen (på Ullerudsbacken) och skapa en uteplats till äldreboendet vid Stieg Trenters torg.

I dag är området naturmark, med gräs, träd, sly och en bergsknalle. Cirka 30 träd behöver kapas, varav 19 bedöms som värda att bevara. De flesta av de värdefulla träden i området blir dock kvar, betonar stadsbyggnadskontoret.

Sju bostadshus planeras vid Magelungsvägen-Ullerådsbacken, Farsta strand. Här hus på Magelungsvägen

Här ska husen byggas.

Förändringen är stor för dem som bor i närområdet – och nu finns chans att tycka till om stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan. Samråd pågår till och med den 26  mars. Fram till dess finns planen att se på Farsta bibliotek och i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

Tisdag den 5 mars klockan 18–20 är det samrådsmöte vid Forsängens öppna förskola på Nordmarksvägen 31 i Farsta strand. Då finns personal från stadsbyggnadskontoret på plats, liksom representanter för Familjebostäder och Riksbyggen.
Framtida bostadsgård, vid planerade hus längs Magelungsvägen
Förskole- och bostadsgård i det planerade kvarteret. Illustration: TMRW/ON Arkitekter