Min lokala hjälte

Byggplaner i Rådan överklagas

SOLLENTUNA Naturskyddsföreningen i Sollentuna överklagar regeringens beslut att ge dispens från strandskyddet vid byggande av nya bostäder i Rådan vid Edsviken.

Det var i november som Miljödepartementet gav kommunen grönt ljus till att omvandla gamla ekonomibyggnader i Rådan till bostäder och att bygga ett antal nya hus. Man slår visserligen fast att området omfattas av strandskydd, men anser att det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden bara påverkas marginellt.