Byggplaner vid Rösjön godkända

RÖSJÖN Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beviljade strandskyddsdispens för bostadsbyggande på Rösjöns östra strand vid sitt senaste sammanträde.

Enligt planerna ska tre hus byggas i området som är en del av Rösjökilen, en spridningskorridor för växter och djur. Miljöpartiets Peter Godlund lämnade in en protest tillsammans med en efterlysning om en tydlig strategi för området från andra politiska partier.

I november 2011 skrev Lokaltidningen Mitt i att Mark- och miljööverdomstolen sagt nej till strandskyddsdispens på en granntomt efter ett överklagande från Sollentuna kommun, som då var emot byggplaner i området.