Byggplanerna har bantats

”Centrumparkeringen borde man ha byggt på redan för längesen. Bilarna kan ju stå i garage”, säger Thommy Ohlsson.
”Centrumparkeringen borde man ha byggt på redan för längesen. Bilarna kan ju stå i garage”, säger Thommy Ohlsson.
Kommunstyrelsen har nu fattat ett inriktningsbeslut gällande Centrum/Torsvik.

Men oppositionen har flera invändningar mot byggplanerna.

Centrumparkeringen är en av de platser som även i det nya inriktningsbeslutet pekas ut för bebyggelse. Thommy Ohlsson som parkerat där för att handla, tycker att det är en bra plats att bygga på.

– Det är bra att man koncentrerar byggandet och lämnar grönområdena orörda, säger han.

I det nya bantade inriktningsbeslutet ingår bland annat ett utvecklat centrum, Stockholms­vägen kvar i befintligt läge med viss förtätning, en överdäckning vid Torsviks torg, exploatering vid Sturevägen, Siggebovägen och bakom Vasaborgen och vid östra sidan om Lejonvägen, samt av fastigheten Torselden

Men tre oppositionspartier är inte nöjda med inriktningsbeslutet. Centerpartiet menar att förslagets innehåll hotar Lidingös karaktär som villastad, och vill inte att centrumparkeringen bebyggs.

– Inriktningsbeslutet innebär en alltför hög koncentration av kompakt bebyggelse i centrum, som dessutom tänjer på gränserna mot villaområdena omkring, säger Kent Ivarsson (C).

Partiet vill i första hand lösa bullerproblemet genom en kortare överdäckning vid Torsviks torg och exploatera varsamt.

– Majoriteten vill ha mellan 800 och 1 000 nya lägenheter, om de ska byggas i programområdet blir det väldigt kompakt, säger Kent Ivarsson.

Även Lidingöpartiet reserverade sig mot förslaget. Partiet vill inte bygga på centrumparkeringen och förespråkar mindre förtätning kring Stockholmsvägen.

Miljöpartiet kräver fortfarande att spårtrafiken dras via centrum för att det överhuvudtaget ska bli tal om någon utveckling.

Socialdemokraterna ställer sig bakom inriktningsbeslutet, tillsammans med majoriteten. Malin Olsson (S) menar att det är viktigt att skapa ett centrum som kan tillgodose Lidingöbornas behov.

– Det är tråkigt att programområdet blev så mycket mindre än det var från början, men dels var en del av alternativen inte finansierade och dels har protesterna mot byggplanerna påverkat politikerna, säger hon.

Vad tycker du om de nya planerna för Centrum-Torsvik?

Anita Hellman:

Jag tycker att det är tättbebyggt och svårt att hitta parkeringar som det är. Men det är ju förstås bra att det byggs fler bostäder.
Leif Olsson:

Nu slipper vi ju åtminstone de där galenskaperna som planerades i Torsvik men det kommer säkert tillbaka. De känner väl bara lite på opinionen tror jag.
Hanna Rydmark:

Jag har inte bott här så länge men jag tycker att det är bra att det byggs och fräschas upp. Om fler ska flytta hit är jag öppen för det.
Gunilla Berner:

Det är så mycket tjat om de där byggplanerna och så blir det aldrig något. Centrum är det okej att de bygger i, det är positivt, men Torsvik ska vi låta vara.