Byggprojekt bantas efter protester

Förslaget på förtätning på Ribbings väg i Edsberg har bantats till hälften.

I stället för upp till 200 bostäder kan det bli 102, och flera av husen har kapats på höjden.

I april 2014 berättade Lokaltidningen Mitt i om Sollentuna kommuns omfattande planer på förtätning i Edsberg.

Framför allt ett av förslagen väckte starka känslor bland Edsbergsborna: sex punkthus på upp till åtta våningar som var tänkta att byggas på innergårdarna på Ribbings väg.

Dels var det själva förtätningen i sig som boende vände sig emot, dels höjden på husen. Och till viss del har de fått gehör.

– Vi har fått in många olika synpunkter från människor som bor i området där vi bland annat fick höra att förslaget hade väl stor påverkan på områdets parkmiljö, säger Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna kommun.

Det nya förslaget, som ska tas upp på nästa kommunfullmäktige, har bantats rejält. De 150-200 bostäderna som det planerades för från början har blivit 102, och våningshöjderna har krympt från 7-8 till 4-5.

– I det första förslaget var antalet bostäder till stor del satt utifrån byggherrens önskemål, alltså Sollentunahem. Men i en sådan här process får man inte vara bunden av prestige, och jag tycker att förslaget har blivit bättre, säger Jan Enfors.

Även punkthuset mitt emot Rösjöskolan väckte starka känslor med sin profilerade utformning. Det har dock inte krympt i det nya förslaget. De två huskropparna ska bli 8 respektive 12 våningar höga med sammanlagt 54 lägenheter – och det ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet, slår kommunen fast i förslaget.

Med fasader i trä och tegel ska huset samspela med Rösjöskolan och smälta in i omgivningen.

– Det ska bli lite av ett landmärke med service i bottenplanet, säger Jan Enfors.

Fakta

Så tyckte grannarna om det första förslaget

”Jag tycker att det är så trevligt med alla små grönområden mellan husen som det är nu. Det är därför jag trivs bra här och inte bor i stan”.

”Vi är många på Ribbings väg som tycker att husen är alldeles för

höga, synpunkter från flera hyresgäster är att om nu husen måste

byggas så vill vi inte ha högre än 4 våningar.”

”Jag bor på Ribbings väg och kommer nu till årsskiftet att gå i pension. Äntligen får man vara lite mer hemma och njuta, men

då ska min eller vår miljö bli en byggnadsarbetsplats med lastbilar

som åker fram o tillbaka med buller och högt ljud”.