Byggprojekt väcker ilska

HENRIKSBERG Flera personer kräver nu att ett nytt samrådsmöte hålls för det omtvistade bostadsprojektet i Henriksberg. Både villaägare och 4H-gården anser att de underlag och skisser som visats har stora brister. Grannar menar bland annat att befintliga höghus gjorts högre för att den nya bebyggelsen ska se lägre ut.

– Det är vilseledande. Det finns ingen ambition att visa hur det egentligen ska bli, säger Bertil Norrhall, som bor i radhus intill det planerade bygget.

Bo Bergman, planchef på stadsbyggnadskontoret, nekar till att bilderna skulle vara felaktiga, men säger att det kan vara svårt att tolka ­illustrationer och fotomontage. Något nytt samråd behövs dock inte, anser han.

Det är dock inte första gången projektbeskrivningen får kritik. Så här skrev länsstyrelsen vid förra samrådet: ”Sammantaget är materialet tämligen magert och otydligt.”