ANNONS

Byggrätt fördröjd hos länsstyrelsen

ANNONS

Tyresö Förslaget till ändrade detaljplanebestämmelser för en utökad byggrätt inom områdena Bergholm och Raksta är fördröjda. Tyresö kommun väntar på svar från länsstyrelsen.

Inför samrådet av detaljplanen skickades samtliga handlingar på remiss till berörda och länsstyrelsen har inte kommit in med sitt samrådsyttrande. Så länge det inte inkommit kan kommunen inte gå vidare i planprocessen till nästa steg, som är granskning.

Arbetet med detaljplanen kommer att fortsätta efter att yttrandet från länsstyrelsen har kommit in till kommunen.

Den 25 januari möts kommunen och länsstyrelsen.