Här byggs 1500 nya gravplatser

Den nya askgravplatsen vid S:t Eriks kyrka beräknas stå klar till allhelgona 2017.
Den nya askgravplatsen vid S:t Eriks kyrka beräknas stå klar till allhelgona 2017.
Björn Karlsson (M), ordförande kyrkorådet och kommunfullmäktige, talade inför invigningen.
Björn Karlsson (M), ordförande kyrkorådet och kommunfullmäktige, talade inför invigningen.
En ny begravningsplats med 1500 nya askgravar ska bygga vid S:t Eriks kyrka i Sollentuna.
– Det behövs fler begravningsplatser när Sollentuna växer, säger Iréne Bond i Svenska kyrkan i Sollentuna.

Förra tisdagen, den 18 april, började arbetet med att anlägga en ny begravningsplats vid S:t Eriks kyrka i Sollentuna. Begravningsplatsen kommer att rymma cirka 1500 askor, som läggs i behållare under marken.

Ovan jord är marken täckt av gräs, och platsen märks ut med hjälp av en slags karta.

– Man kommer veta vilken plats askan ligger på, men det syns inte på ytan, förklarar Iréne Bond.

Den nya askgravplatsen blir därmed ett mellanting mellan en minneslund, där det inte alls framgår var askan ligger, och en vanlig askgrav där en urna jordfästs och märks ut på samma sätt som en kista.

Även om den nya begravningsplatsen, som är tänkt att stå klar lagom till allhelgona, byggs vid S:t Eriks kyrka är det inte enbart en kristen begravningsplats.

– Svenska kyrkan har ett uppdrag från staten att ombesörja begravningar och gravsättningar. Askgravplatsen är till för alla oavsett trostillhörighet, säger Irene Bond.

S:t Eriks kyrka kommer att hålla stängt under arbetet och öppnar preliminärt den 27 oktober.