ANNONS

Så byggs cykelvägarna ut i Skärholmen

Cykelbana i Söderort
– Den nya breda cykelbanan är mycket bra, säger Mohammad Alabed.
Cykelbana i Söderort
Mohammad Alabed cyklar från Skärholmen till Kungens Kurva varje dag
Stockholm vill bli en cykelstad i världsklass. 2030 ska 15 procent av alla transporter i rusningstrafik ske med cykel och för att nå dit har staden satsat en miljard på att bygga ut cykelvägarna.
Men utbyggnaden går långsammare än planerat.
ANNONS

Mohammad Alabed. kommer cyklande på cykelbanan på Lindholmsbacken.

– Den nya breda cykelbanan är mycket bra. Speciellt nu när allt grus är uppsopat, säger han.

Mohammad cyklar från Skärholmen till Kungens Kurva varje dag för att få motion. Då cyklar han över den nya bron.

– Många använder bron på helgerna, men på vardagar är det få som använder den, säger han.

Antalet cyklister har fördubblats

Cykelvåren är här och med elcykeltrenden är det nu ännu fler som cyklar på Stockholms gator. De senaste 15 åren har antalet cyklister i Stockholm nästan fördubblats.

Stockholm vill bli en cykelstad som Köpenhamn eller Amsterdam och 2030 ska minst 15 procent av alla transporter i högtrafik göras med cykel. Men för att nå dit krävs en hel del nylagda cykelbanor, breddningar och upprustningar. Därför avsattes en miljard kronor till cykelsatsningar för den här mandatperioden. Nu börjar tiden för cykelmiljarden rinna ut. Hur går det, håller staden den takt som behövs?

– Grovt sett gör vi det, men det är en viss fördröjning. Vi har haft en enormt överhettad byggmarknad, vilket gör det svårt att få igång alla projekt. Vi har gått ut med upphandlingar, men inte fått in några anbud eller så har priserna kraftigt ökat. Den massiva utbyggnaden, som exempelvis förbifarten eller Slussen, har sugit upp allt vad som finns av anläggningsarbetare. Det har blivit lite lättare nu, men det har varit rejält problematiskt. Bolagen prioriterar andra större projekt, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Hela cykelmiljarden används

Stadens revisorer har till och med påpekat att trafikkontoret inte gör av med tillräckligt med pengar.

– Ja, vi har planerat att göra av med pengar i högre takt än vad vi faktiskt gör och det är ju viktigt att använda pengarna i rätt tid, säger Daniel Helldén.

ANNONS

Fram till och med 2017 hade 656 miljoner kronor använts. 347 miljoner beräknas användas för investeringar i år. Enligt trafikkontoret är det naturligt att störst andel pengar används mot slutet när fler projekt nått ett genomförande.

Beror fördröjningen av projekt även på dålig planering från trafikkontorets sida?

– Inte som jag har uppfattat det. I vissa fall har markförutsättningarna ställt till det och i andra har entreprenören inte klarat av projektet, som på Långholmsgatan, och därför har det dragit ut på tiden.

”Cykeltrafiken glöms bort vid nybyggen”

Utbyggnaden av cykelnätet fortsätter och majoriteten vill satsa ytterligare en miljard kronor de närmaste fyra åren.

Krister Isaksson, cykelexpert på trafikkonsultbolaget Sweco, och tidigare cykelplanerare på Stockholms stad, ger trafikkontoret ros, men exploateringskontoret ris.

– Trafikkontoret har gjort många bra utbyggnader, men det stora problemet är när man exploaterar och bygger bostäder. Vi har de här fina ambitionerna, men sedan glöms cyklandet ändå bort. Ett exempel är i Stureby längs med Huddingevägen som är ett utpekat pendlingsstråk där cykelbanan bara försvinner och har ersatts av en parkeringsplats. Vi har styrdokument om att cykel ska prioriteras, men när det väl kommer till kritan så bryr sig inte alla om det, säger han.

Cykelbanorna på Liljeholmsbron ska breddas

En besvärlig plats som många söderortscyklister passerar är passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik. Det är en av Sveriges mest trafikerade plankorsningar med både biltrafik, tvärbanan, cyklister och gående. Nu har det byggt en ny påfart från Marievik till gång- och cykelstråket mot Södermalm.

På Liljeholmsbron är det trångt och en breddning av cykelbanorna planeras. Men det ska samordnas med renoveringen av bron som börjar tidigast 2020.

Daniel Helldén påpekar att själva utbyggnaden av cykelnätet i sig kan ställa till det för cyklisterna.

– Syftet med hela utbyggnaden vi gör av pendlingscykelstråken är att det ska bli smidigt och enkelt att cykla. Men när vi gör själva projekten påverkar det cyklisterna negativt eftersom det blir stökigt och de kanske måste cykla andra vägar.

Fakta

Här byggs cykelbanorna ut i söderort

De här cykelsatsningarna är klara:

Ormkärrsvägen. Gång- och cykelbanan längs Ormkärrsvägen i höjd med Älvsjöbadet har breddats.

Arenavägen. Ny dubbelriktad gång- och cykelbana på västra sidan av vägen.

Nynäsvägen. Dubbelriktade gång- och cykelbanor anläggs längs lokalgatorna vid Nynäsvägen mellan Sockenvägen i söder och Sofielundsplan i norr.

Flatenvägen. En ny fem meter bred cykelbana anläggs längs med Flatenvägens västra/södra sida, vilket ger en naturlig koppling till befintligt cykelstråk samt till Flatenbadet.

Ältabergsvägen. Ny gång- och cykelbana.

Marievik. Passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik är en av Sveriges mest trafikerade plankorsningar med både motordriven trafik, spårtrafik, cyklister och gående. Dessutom är Södertäljevägen ett prioriterat cykelstråk för pendling. En ny påfart för gående och cyklister från Marievik till gång- och cykelstråket mot Södermalm har byggts.
Dessutom har cykelbanan breddats och separerats från gångbanan.

Bro över Västberga Allé. Bron över stambanan i Västberga Allé är trafikerad av tung trafik, personbilar, gående och cyklister. Bron har bytts ut, den nya bron är försedd med bredare gång- och cykelbana så att framkomligheten och säkerheten har förbättrats.

Ågesta Broväg. Ågesta broväg är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling. Dessutom är den en viktig tvärförbindelse. För att öka framkomligheten och höja säkerheten har breddning av cykelbanan och flera andra trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Ågestabron-Farstavägen gjorts.

Bron vid Korpmossevägen. Längs med Skärholmsvägen och Södertäljevägen går ett viktigt cykelstråk från Stockholms sydvästra kommuner. Cyklisterna har delvis letts in på långa omvägar och därför har man utrett möjligheten att genom broar skapa en rak förbindelse. Bron vid Korpmossevägen är en del i denna satsning.

Skärholmsvägen/Ekholmsbacken. Dubbelriktad gång- och cykelbana har byggts mellan Ekholmsvägen och Lindholmsbacken, en sträcka på ca 400 meter. Gång- och cykelbanan ansluter till en gång- och cykelbro över E4/E20 till Kungens kurva strax söder om Lindholmsbacken. Förra sommaren avslutades även arbetet med att förlänga gång- och cykelbanan från Lindholmsbacken till Lammholmsbacken.

Pågående projekt:

Gamla Huddingevägen. En ny 1,5 km lång dubbelriktad cykelbana byggs längs vägen genom Örby.

Sockenvägen. Nya gång- och cykelbanor mellan Enskedevägen och Nynäsvägen. Beslut om enkelriktade cykelbanor på båda sidor av vägen vilket innebär att ett 40-tal parkeringsplatser försvinner. Byggstart inte bestämd.

Gubbängsmotet. Gång- och cykelvägen breddas mellan Gubbängsfältet och Farstaängen, en sträcka på cirka en kilometer. Sträckan kommer också att rätas ut och bli separerad för gående och cyklister. I gång- och cykeltunneln under Örbyleden förbättras standarden på lutningar och det ska bli bättre belysning. Påbörjas 2018 och ska bli klart under året.

Flatenvägen. Den nya gång- och cykelbanan på cirka 1,1 km, ska anläggas längs Flatenvägen i Skarpnäck, mellan korsningen med Sandåkravägen och korsningen med Flygfältsgatan. Bilkörfälten kommer att bli smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan. Byggstart 2018 och klart 2019.

Ny cykeltunnel vid Västertorpsvägen. Skärholmsstråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk, men idag finns det ingen cykelbana i höjd med Västertorps tunnelbanestation och cyklister måste samsas med bilarna på Västertorpsvägen. Därför ska det byggas en 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt en 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana. Bygget påbörjas tidigast 2019.

Planerade projekt:

Tallkrogens bollplan. Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras bi genare. Byggstart ej beslutad.

Örbyleden. Ny cykelbana vid Örbyleden. Örbyleden är en del av Farstastråket som är ett utpekat pendlingsstråk. Det ska bli enklare att cykla förbi Gubbängsfältet mellan Hökarängen och Gubbängsmotet. Preliminär byggstart 2018-2019.

Källa: Stockholms stad
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Söderort - Skärholmen Vårberg Bredäng direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.