Så byggs Hammarbyhöjden och Sjöstan ihop

I Sjöstadshöjden och Hammarbyskogen planers runt tusen nya bostäder.
I Sjöstadshöjden och Hammarbyskogen planers runt tusen nya bostäder.
Så här ser visionen ut för entrén till Hammarbyskogen.
Så här ser visionen ut för entrén till Hammarbyskogen.
Nu går startskottet för att bygga ihop Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Här planeras runt tusen nya lägenheter, ny temalekpark, butiker och en stadsboulevard. Nästa torsdag fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om de 400 första lägenheterna.

Två nya kvarter ska länka ihop Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Torsdag 22 februari fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om de 400 första bostäderna som ska ligga i Hammarbyskogen. Där hoppas man också att utbudet av service och olika butiker ska öka.

– På gatan från Finn Malmgrens väg och uppåt ska det finnas lokaler i bottenvåningen på husen så att det finns förutsättningar för butiker och olika verksamheter, säger Henrik Nilzén, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Förutom bostäder planeras även en grundskola för 1200 elever från förskoleklass till årskurs nio. En förskola på åtta avdelningar och en temalekpark vid Sol- och Lejonbergen.

– Vi tänker oss en park som kan komplettera Indianparken. Och skolan kommer att vara till stor nytta även för barnen i Hammarby sjöstad, säger Henrik Nilzén.

Del två i ihopbyggnaden är området Sjöstadshöjden där 550-650 nya bostäder planeras. Delvis i souterreräng.

– Där kan det bli både bostäder och arbetsplatser, men det är för tidigt än att säga vilken fördelning det blir.

För att bygga ihop stadsdelarna måste man även göra något åt Hammarybvägen och Hammarby Fabriksväg.

– I det program som finns sedan tidigare däckar man över Hammarby Fabriksväg och Hammarbyvägen så att de hamnar i samma nivå. Och bygger bostäder ovanpå överdäckningen.

– Men det är ganska knepigt så vi har även börjat titta på en annan variant som innebär att Hammarbyvägen blir en stadsboulevard istället för att det blir två smala gator. I det fallet kommer man att bygga bostäder upp i slänten mot Hammarbyhöjden, säger Henrik Nilzén.

Byggplanerna innebär även att man kommer att bygga en gata, gång- och cykelväg genom Hammarbyskogen. Två olika sträckningar diskuteras. En kortare mer brant där man måste spränga mer av natur och berg. Och en längre väg som bevarar mer natur och är mindre sluttande så att det går lättare att gå och cykla.

Hur är tidsplanen för att bygga ihop stadsdelarna?

– Det är svårt att säga. Start pm för Hammarbyskogen ska ju tas nu. Och planarbetet med Sjöstadshöjden kommer kanske igång under hösten.