Här blir det 150 nya hyresrätter i Bromma

Så här ska Stockholmshems nya kvarter se ut.
Så här ska Stockholmshems nya kvarter se ut.
Mariehäll är i en omvandling – och nu står det klart att det blir 150 nya hyresrätter utmed Karlsbodavägen.

Mariehäll går igenom en omvandling och nu står det klart att Karlsbodavägen ska få 150 nya hyresrätter.

Det är det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem som ska uppföra bostäderna och byggstart är beräknat tidigast till slutet av 2018.

Projektet är budgeterat att kosta 471 miljoner kronor och målet är att skapa nya bostäder i en kvalitativ boendemiljö med god tillgång till kollektivtrafik och service.

Mariehäll är ett gammalt industriområde, med industrier från 1800-talet och framåt. Industrin var koncentrerad kring Bällstaviken och Bällstaån.