ANNONS

Skola byggs ut – och Lingvägen kan förlängas

Här vill staden att dubbelt så många elever ska få plats.
Här vill staden att dubbelt så många elever ska få plats.
Gympasalen kan rivas och ersättas med en ny byggnad för både idrott och annan undervisning
Gympasalen kan rivas och ersättas med en ny byggnad för både idrott och annan undervisning
Här kan det bli bilväg – och bostadshus till vänster om den.
Här kan det bli bilväg – och bostadshus till vänster om den.
Det händer grejer där Hökarängen möter Farsta. Staden vill förlänga Lingvägen fram till Farstavägen – och dubbla antalet elever på Kvickenstorpsskolan.
Förlorare blir byggbolaget JM som tvingas hårdbanta sitt bostadsprojekt i området.
ANNONS

Stockholms stad planerar att bygga ut Kvickenstorpsskolan. Utbildningsförvaltningen vill att skolan – som numera går under namnet Farsta grundskola – ska kunna ta cirka 900 elever. Det är ungefär dubbelt så många som idag.

– Om vi ska klara skolplaneringen med alla bostäder som byggs inom Tyngdpunkt Farsta behöver både Hästhagsskolan och Kvickenstorpsskolan byggas ut, förklarar Anna Ambjörn på utbildningsförvaltningen.

Nytt hus för idrott

Redan till sommaren töms Hästhagsskolan och Kvickenstorpsskolan på elever. De flyttar till gymnasiets ombyggda lokaler där hela Farsta grundskola samlas under ett tak. Hästhagsskolan ska därpå renoveras. Kvicken blir till en början evakueringslokal åt andra skolor.

Men på sikt är alltså tanken att skapa en större och modernare skola även här. Idrottshallen kan komma att rivas medan skolans huvudbyggnad troligen blir kvar och kompletteras med ett nytt hus.

– Det kommer sannolikt att bli en ny volym för undervisning och idrott, säger Anna Ambjörn.

Mindre plats för bostäder

Skolans expansion tvingar byggbolaget JM att hårdbanta sina bostadsplaner i området. Det som skulle bli 300 lägenheter ser ut att landa på cirka 50.

– När den nya politiska majoriteten tog över blev det tvärstopp för att bygga på skoltomten. Skolan behöver fördubbla elevantalet. Det gör att det troligtvis blir mycket färre hus, säger Margareta Catasús på exploateringskontoret.

Lingvägen förlängs

Men bostäder och skola är inte allt. Inom ramen för samma projekt vill staden också bygga ihop Lingvägen med Farstavägen – så att det går att köra bil hela vägen mellan Hökarängen och Farsta.

– Tanken är att förlänga Lingvägen där gångvägen går idag så att den kommer fram söder om gympasalen, säger Margareta Catasús.

ANNONS

JM:s bostäder skulle i så fall hamna på rad utmed västra sidan av den förlängda Lingvägen. Margareta Catasús betonar dock att planeringen är i ett mycket tidigt skede.

– Det man kan säga är att staden har för avsikt att göra en nystart av planarbetet och att skolan och vägen är två nya delar i det, sammanfattar hon.

 

 

 

Fakta

I korthet

Skolan: När Farsta får många nya bostäder behövs också fler skolplatser. Staden vill därför fördubbla kapaciteten på Kvickenstorpsskolan (Farsta grundskola) till cirka 900 elever.

Bostäderna: Nya lägenheter har länge varit på gång vid Lingvägens slut. Först skulle det bli 130 stycken, sen flyttades projektet närmare skolan och utökades till 300. Nu lutar det åt bara cirka 50 eftersom skolan behöver mer plats.

Vägen: När det ändå ska byggas i området vill staden passa på att göra verklighet av en gammal idé – att förlänga Lingvägen ända fram till Farstavägen.

Tidplanen: Arbetet med en ny detaljplan för bostäder skola och förlängd väg har inte ens börjat. Det kommer att ske tidigast under våren. Staden räknar med att en utbyggd skola behöver stå klar om fem år.

 

Källa: Stockholms stad
ANNONS