Här byggs Tantos nya flyktingboende

Husen har plats för uppemot 90 flyktingar.
Husen har plats för uppemot 90 flyktingar.
Boendet är främst avsett för familjer som har fått uppehållstillstånd.
Boendet är främst avsett för familjer som har fått uppehållstillstånd.
Nu monteras modulerna i det första flyktingboendet som byggs i innerstan.
De första familjerna ska flytta in i sommar.

På parkeringen mellan Ringvägen och Tantolunden byggs nya tillfälliga boenden med 22 lägenheter. Under veckan har modulerna monterats ihop. Och i sommar ska de första familjerna flytta in.

Boendet är främst avsett för familjer som har fått uppehållstillstånd, men som inte hittat bostad ännu. Husen har plats för uppemot 90 flyktingar.

Första i innerstan

Det blir det första modulhuset som byggs i innerstan. Det planeras ytterligare ett i Hjorthagen.

I innerstan har boenden för nyanlända istället skapats genom att använda gamla servicehus, som Vintertullen på Södermalm eller Vasen på Norrmalm. Staden har även hyrt in sig i privata bostäder och i kontorshus.

I ett tillfälligt boende som detta får de nyanlända familjerna bo i maximalt fem år med en möjlig förlängning på två år.

Kostnaden att bygga husen är 35 miljoner kronor.