BYGGSPECIAL: Stor utbyggnad av förskola och skola krävs

I takt med att Väsby växer ökar trycket på förskolan och grundskolan, men nya platser ska skapas i Väsby de kommande åren.

– Det här borde ha planerats för flera år sedan, säger kommunalrådet Lars Valtersson (MP).

Förra måndagen öppnades förskolan Skogdungen i Runby med 10 avdelningar i två plan byggda i tillfälliga paviljonger. Men det är bara början. Flera nya förskolor väntas ge uppemot 800 nya platser på fyra år. Även grundskolan ska fram till 2020 få omkring 1600 nya platser, bland annat tack vare två nya grundskolor. Det är redan bestämt att en av dem ska ligga i Vilundaparken.

– Eventuellt kan den behövas föröppnas i gamla Ekeboskolan, säger Lars Valtersson.

Kommunen tvingas också till tillfälliga lösningar som paviljonger och omflyttningar.

– Vi skulle hellre sett nya skolor och förskolor på mer permanenta platser, säger Lars Valtersson.

Huvudorsaken till platsbristen är att Väsby växer snabbt. Lars Valtersson menar att Alliansen brast i planeringen under sin tid vid makten.

– Man utgick från att friskolor skulle etablera sig i kommunen samtidigt som det fanns ett överflöd av lokaler. I dag är det brist på lokaler av alla slag i Väsby. Jag har tjatat om en mer långsiktig lokRyttargatan 270alplanering i säkert tio år, säger han.

Oskar Weinmar kallar det historierevidering.

– Vi följde de rapporter och analyser som fanns och de gav inte sken av att det skulle bli ett underskott av platser, säger han.