Jätte-avlopp försenas – kostnaderna skenar

Arkivbild. OBS: Avloppstunneln på bilden har inget med artikeln att göra.
Arkivbild. OBS: Avloppstunneln på bilden har inget med artikeln att göra.
Bromma reningsverk klarar inte av
Bromma reningsverk klarar inte av
Den har försenats med flera år och kostnadskalkylen har skenat i väg med flera miljarder kronor.
I dagsläget vet ingen riktigt när jättetunneln till ”Stockholms nya avloppsrening” faktiskt börjar byggas.
– Som det ser ut nu blir det tidigast runt årskiftet 2018/2019, men det hänger på att tillståndet beviljas säger Jenny Sandgren på Stockholm vatten och avfall.

Mitt i Bromma har tidigare skrivit om den 14 kilometer långa avloppstunnel som planeras att dras under jord från Bromma reningsverk via Nockeby, Höglandet, Ålsten och Smedslätten, och sedan hela vägen till Henriksdal. Projektet handlar om att avveckla Bromma reningsverk på sikt eftersom anläggningen är för gammal för att klara dagens miljökrav, samtidigt som möjligheten att bygga ut kapaciteten inte finns, enligt Stockholm vatten och avfall.

I stället ska man bygga ut reningsverket i Henriksdal och Sickla, samt leda Västerorts avloppsvatten dit via den nya tunneln, och på så vis ska hela Stockholms avloppsrening vara säkrad till minst 2040.

Jätteprojektet har sedan det klubbades igenom i kommunfullmäktige 2014 både försenats och fördyrats. Först var tanken att byggstarten skulle ske i december 2016, kosta 6,1 miljarder kronor och vara klart 2020. En naiv kalkyl, skulle det visa sig. Redan 2015 släppte Stockholm vatten en fördjupad rapport där det konstaterades att projektet skulle kosta minst 8.1 miljarder och inte vara klart förrän tidigast 2024.

Mitt i Bromma har vid flera tillfällen den senaste tiden blivit kontaktade av läsare runt om i Bromma som undrat när arbetet med tunneln, som kommer att påverka boende med både sprängningar och lastbilstrafik, egentligen startar.

Svaret på frågan är att ingen riktigt vet, då hela projektet ligger i dvala i väntan på ett beslut i mark- och miljödomstolen.

– Vi har en preliminär byggstart som är satt till december 2018, men den kan komma att ändras. Vi väntar fortfarande på miljötillstånd innan vi kan sätta spaden i marken, och det är ett ärende som tar tid, säger Jenny Sandgren, informatör på Stockholm vatten och avfall.

En framskjuten byggstart till årsskiftet 2018/2019 innebär också att projektet inte blir klart förrän tidigast 2026. Men då är det hela projektet som åsyftas. Tunneln färdigställs på fyra år. Andra delar av jätteprojektet har redan påbörjats.

– Vi har redan börjat bygga om Henriksdals reningsverk till exempel, men inom ett befintligt tillstånd. Men om vi pratar själva tunneln så är det byggstart tidigast december 2018 som gäller. Och den byggs inte från punkt a till b hela vägen från Bromma till Henriksdal, utan påbörjas så på sex platser samtidigt längs sträckan, säger Jenny Sandgren.

Den sista delen i jätteprojektet blir att lägga ner Bromma reningsverk, men det kommer inte ske förrän tidigast i slutet av 2024.

Med tanke på alla turer under projektet gång – hur troligt är det att tunneln blir av?

– Den måste bli av, även om vi har förstått att många är emot den. Men alternativet skulle vara att folk får avloppsvatten i sina källarlokaler och att nödutsläppen till Mälaren ökar eftersom kapaciteten inte räcker till, och det vill nog ingen.

Vad beror det stora motståndet till tunneln på tror du?

– Dels har det att göra med den ökade mängd transporter som det innebär att frakta bort bergmassor när tunneln byggs och dels tror jag många överlag har svårt att förstå vikten av nya avloppsledningar. När det ska byggas nya vägar eller tunnelbanor tycks folk ha mer överseende med arbetet det medför, eftersom det gynnar dem så fort det är klart. Men folk gynnas inte på samma tydliga sätt av en avloppstunnel. Men den måste likväl byggas, eftersom Stockholm växer med 30 000 invånare per år. Bromma reningsverk går redan på knäna, säger Jenny Sandgren.