Byggstart för 400 lyor vid bollplanen

Nu startar det stora byggprojektet vid Solberga bollplan. Sammanlagt handlar det om 400 nya lägenheter.

Under november drar Wallenstam igång sitt byggprojekt Grönskan med 148 hyresrätter utmed Folkparksvägen. Lägenheterna ska fördelas i fyra hus som byggs etappvis och som beräknas vara klara 2017. Den här månaden startar också stadens arbeten med gator, ledningar och belysning. Lekplatsen vid Klackvägen rivs och ersätts med en ny som ska vara klar när bostäderna är det.

Den nuvarande bollplanen flyttas österut och beräknas vara klar vid årsskiftet. Det nuvarande klubbhuset och omklädningsrummen rivs och de nya blir klara i mars 2016.

Wallenstam bygger ytterligare 170 lägenheter vid bollplanen, fast då som bostadsrätter. Den andra byggherren är Stockholmshem som bygger 74 hyresrätter. En ny förskola ska också uppföras, med fem avdelningar för 90 barn.