Byggstart för Förbifart Stockholm försenas

Nyheter Byggstarten för Förbifart Stockholm skjuts fram med cirka ett halvår till sommaren 2014.

Anledningen är att det sätt som man vill använda för att leda bort grundvatten från förbifarten har underkänts av mark- och miljödomstolen.

Enligt ursprungsplanen vill man leda bort grundvattnet och dessutom bygga tre tillfälliga hamnar, en i Sätra och två på Lovön.

Nya huvudförhandlingar bedöms nu kunna hållas under 2014, när regeringen slutligen har fastställt arbetsplanen efter de överklaganden som väntas.