Byggstart för ny cykelbana

EDSBERG I fredags började kommunen märka ut dragningen för en ny gång- och cykelbana längs Landsnoravägen.

Vägen, som sträcker sig från Edsbacka krog via simhallen och sedan söderut längs med Edsvikens nordöstra strand, kommer att ha klara gång- och cykelbanor senhösten 2014.