Byggstart för 200 lägenheter vid Åsens t-bana

Kvarteret Skattsedeln kommer innehålla cirka 200 lägenheter i sju punkthus.
Kvarteret Skattsedeln kommer innehålla cirka 200 lägenheter i sju punkthus.
I sommar påbörjades gatu- och ledningsarbeten vid Hägerstensåsens tunnelbanestation.
I sommar påbörjades gatu- och ledningsarbeten vid Hägerstensåsens tunnelbanestation.
Kvarteret Skattsedeln är ett byggprojekt som innebär sju nya hus och 200 hyresrätter nära Hägerstensåsens tunnelabana.
Nu har arbetet påbörjats.

I juni började Stockholms stad gräva och spränga i närheten av Hägerstensåsens tunnelbanestation. Gatu- och ledningsarbetet innebär byggstart för projektet Skattsedeln med 200 nya lägenheter fördelat på sju punkthus – tre norr om spåren och fyra på den södra sidan.

Den nya bebyggelsen ska ligga i kanten mot grönområdet mellan Hägerstensåsen och Västertorp.

Bakom bygget står två hyresfastighetsbolag, kommunala Familjebostäder och privatägda Hefab. De påbörjar sina arbeten i området under hösten 2017, och 2020 beräknas lägenheterna stå klara för inflyttning.

Förutom bostäder planeras det även för en förskola i de nya husen.