ANNONS

Byggstarten av nya Skurubron försenad

Byggstarten av nya Skurubron har skjutits upp med minst ett halvår
Byggstarten av nya Skurubron har skjutits upp med minst ett halvår
Byggstarten av nya Skurubron är försenad med minst ett halvår. I vår kommer gång-, cykel- och biltrafikanter att tidigast börja märka av brobygget.
ANNONS

Under hösten var tanken att Trafikverket skulle börja bygga den nya Skurubron. På grund av överklaganden väntas brobygget komma i gång på allvar först i vår. Projektet omfattar bygget av den nya Skurubron, ombyggnaden av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron.

Påverkar trafiken

Brobygget kommer att påverka gång- cykel-, och biltrafiken.

– En påverkan kommer alltid att ske, dock ska alla vägar hållas öppna men det blir trängre körfält, smalare körfält, vägrenar blir smalare eller försvinner, säger Fredrik Fogel, delprojektledare på Trafikverket:

Gångvägen på ena sidan bron kommer senare i projektet att behöva stängas av.

Räknar ni med köbildning?

– Ja, det är klart vi tror på köbildning eftersom det är köer redan i dag. Men vi tror inte att det kommer att påverka rusningstrafiken, då är det redan köer. Däremot får man räkna med något längre köer kvällar och nätter.

Hastigheten över bron kommer att sänkas från 70 till 60 kilometer i timmen.

Märks av på fler vägar

Även trafikanter på vägarna i närområdet runt bron kommer att märka av brobygget i form av byggtrafik och omläggning av vilka vägar gång- och cykeltrafikanter liksom bilister kan ta.

– Vi ska självklart försöka informera så mycket vi kan, men kan uppstå situationer på ett bygge, kan leda till att man tillfälligt måste stänga av ett körfält,

ANNONS

Information om planerade avstängningar av vägar kommer att finnas på www.trafikverket.se/skurubron.

Den nya bron ska stå klar 2021.