Byggstopp i yttre Brevik kan hävas

Tyresö kommun hoppas nu att även desom bor i yttre Brevik snart ska få bygga större hus.

Tidigare har bra vattenkvalitet öppnat för större byggrätt i bland annat Raksta.

Byggloven i Östra Tyresö rör på sig steg för steg. Tidigare har Lokaltidningen Mitt i berättat att de flesta som bor i Raksta, Södra Trinntorp, Bergholm och Tyresö-Näs kan få bygga större hus inom en snar framtid. Anledningen är att vattenkvaliteten nu anses vara tillräckligt god.

Nu hoppas kommunen att även yttre Brevik kan få större byggrätt. Det kan ske genom en ändring av detaljplanebestämmelserna.

– Det är kommunens vilja att lösa problemet. Vi har skickat ett förslag på samråd till länsstyrelsen och väntar på svar, säger Sara Kopparberg, plan- och bygglovschef.

Hon förklarar att kommunen gjorde på samma vis för de inre delarna av Östra Tyresö – skickade ut ett samrådsförslag och fick godkänt från länsstyrelsen där vattentillgången ansågs tillräcklig och det fanns enskilt avloppssystem.

– Nu har vi under våren gått igenom varje fastighet för att se över vad vi kan ordna för avloppslösningar. De nya planbestämmelserna förväntas antas till hösten, säger Sara Kopparberg.

För Raksta, Solberga, Bergholm och inre Brevik ska vägar och kommunalt VA vara klart 2027. Men för yttre Brevik lär det dröja ytterligare många år innan det blir aktuellt med kommunalt vatten. Därför väljer kommunen att ge ett förslag på ändring av detaljplanebestämmelserna som i så fall skulle gälla tills dess.

– Vi vill förstås inte att grundvattnet tar slut. Men för de delar som har god grundvattentillgång vill vi se hur länsstyrelsen ställer sig. Nu måste de sätta ner foten och säga vad de tycker, menar Sara Kopparberg.

Kommunen har beviljat större byggrätter än de 50 kvadratmeter som gällt till för ett år sedan då länsstyrelsen stoppade allting. Sedan dess har kommunen försökt lösa situationen.

– Folk vill ju bo där ute. Dispenserna som vi har gett håller inte rent juridiskt, därför försöker vi göra på ett korrekt sätt som sedan kan ge bygglov som håller, säger Sara Kopparberg.

Ändringen av planbestämmelserna ska nu granskas av länsstyrelsen som har fram till den 31 juli på sig att svara.