Byggtävling i friområde upprör

Rågsved Stockholms stad har utlyst en markanvisningstävling för två områden i Snösätra i Rågsved. Intresserade byggföretag uppmanas att skicka in anbud senast den 30 oktober och den som kommer med högst pris får bygga. Den ideella föreningen Kräpplagruppen som kämpar för att förhindra bebyggelse av Rågsveds friområde är kritisk.

– Vi har startat en insamling för att göra en naturinventering och tror att det är nyckelbiotopsvärden just där de tänker bygga, säger Eva Wesslen, aktiv i Kräpplagruppen.