Byggvaruhus måste flytta

Bällsta Ett byggvaruhus i Ulvsunda håller på att evakueras eftersom staden vill bygga hus på platsen. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en detaljplan som gör att byggbutiken kan flytta till korsningen Bällstavägen/ Gamla Bromstensvägen.

Stadsdelsförvaltningen är positivt inställda till förslaget.