Byte av hyresvärdar skapar oro i Söderort

NYHETER Svenska bostäders hyresgäster i Västberga, Solberga och Långbro får byta hyresvärd i höst. Familjebostäder tar över i Västberga och Stockholmshem tar över lägenheterna i Solberga och Långbro.

– Grundtanken är att varje bolag ska ta ett ökat ansvar i sitt område och medverka i de ytterstadssatsningar som finns i översiktsplanen, säger Susanna Höglund på Stockholm stadshus AB.

Men hyresgästföreningen är oroad över affären.

– Görs det här för att få effektivare förvaltning eller är det för att förbereda att hela områden säljs ut till privata bolag? undrar Terje Gunnarsson, ordförande hyresgästföreningen Stockholm.