Min lokala hjälte

C inspireras av Sumpan och vill däcka över E4:an

Anna Myrhed (C) har drivit frågan om överdäckning av E4:an sedan 2009 och nu har hon fått blodad tand.
Anna Myrhed (C) har drivit frågan om överdäckning av E4:an sedan 2009 och nu har hon fått blodad tand.
Om Sumpan kan så kan Sollentuna också.

Överdäckningen av järnvägen i Sundbyberg har väckt nytt liv i en av Sollentunacenterns hjärtefrågor: att däcka över E4:an.

I Sundbyberg har man kämpat i åratal för att få till stånd en överdäckning av den järnväg som klyver stadens centrum i två delar. Nu ser drömmen om att bygga bort barriären ut att bli verklighet. I mitten av mars offentliggjorde Trafikverket att man träffat en överenskommelse med Sundbybergs stad om allt från utförande till finansiering.

En som har fått blodad tand av Sundbybergs framgångar är Anna Myrhed, gruppledare för Centerpartiet i Sollentuna.

– Kan de få järnvägen nedgrävd så kan vi få E4:an överdäckad. Det är i alla fall min övertygelse.

Sedan 2009 har hon drivit frågan om en överdäckning av E4:an mellan Helenlund och Häggvik. Förutom bullerstörningarna är det de alarmerande partikelhalterna som oroar, då miljökvalitetsnormerna gång på gång överskridits där 400 Sollentunabor har sin bostad.

– Det är ett jätteproblem för både miljön och människors hälsa, säger Anna Myrhed

I en debattartikel i Dagens Nyheter 2011 krititiserade Anna Myrhed dåvarande miljöministern och tillika partivännen Anders Carlgren för att staten brustit i sitt väghållaransvar – och ändå tillåter ytterligare en motorväg – Förbifart Stockholm – genom kommunen, något som kommer att öka trafiken ännu mer i framtiden.

Liksom i Sundbybergs fall är en utredning om att däcka över delar av E4:an i Sollentuna i första hand inte en kommunal fråga, eftersom det handlar om en statlig väg.

– Vi har arbetat hårt med att driva detta på regeringsnivå. Miljöministern (Lena Ek (C), reds anm) är helt medveten om problemet, säger Anna Myrhed.

Samtidigt är det just i kommunalpolitiken som grunden läggs. En av nycklarna bakom Sundbybergs framgångsrika lobbyarbete var enigheten över partigränserna, menar Anna Myrhed.

– Jag tror att det är viktigt med en enad front från kommunens sida, att man är tydlig med vad man vill. Vi har drivit frågan inom centern sedan 2010, men tyvärr inte vunnit något gehör bland alliansvännerna ännu, säger Anna Myrhed.

Douglas Lithborn (M) är tveksam till att däcka över E4:an.

– Det är en fråga som diskuteras i Alliansen, men jag är skeptisk till om det är ekonomiskt motiverat.

Kan de få järnvägen nedgrävd så kan vi få E4:an överdäckad.Anna Myrhed (C)