C kritiskt till köp av villa i centrum

Nu är det klart att Lidingö stad ska köpa Stadsläkarvillan på Oskarsvägen för 12,4 miljoner kronor.

Men Centerpartiet tycker att det är för dyrt och har reserverat sig mot beslutet.

I somras lade Lidingö stad ett bud på 12,4 miljoner kronor på Stadsläkarvillan på Oskarsvägen 3, mitt emot polishuset i centrum.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna budet, men som enda parti reserverade sig Centerpartiet då de anser att priset ligger för högt.

– Vi ville att man skulle göra åtminstone en oberoende bedömning till, säger oppositionsråd Kent Ivarsson (C).

Motiveringen till köpet har varit att kommunen ska få planeringsfrihet inför utbyggnaden av Lidingö centrum.

Men Centerpartiet tycker att skälen som majoriteten M, FP, KD har angett för köpet är diffusa och att man borde ha väntat in samrådsutvärderingen.

– Man går händelserna i förväg, det är inte ens säkert att tomten ingår i området som berörs. De borde även bättre kunna redovisa avsikten med köpet och vad man ska använda huset till, om så inte i detalj, säger Kent Ivarsson.

Men beslutet att köpa villan är taget och köpavtalet är påskrivet.

– Centern söker en konflikt som inte finns. Värderingen är gjord av ett professionellt och upphandlat företag och vi har inget skäl att ifrågasätta dem. Vi får inte heller anlita någon annan under avtalstiden, säger Paul Lindquist (M) kommunalråd.

Ännu är det dock oklart exakt hur tomten och huset kan komma till användning.

– Vi vet inte, och ska inte veta ännu vad huset ska användas till – det får detaljplanen visa. Det är mycket möjligt att det hamnar utanför området, men då är det inte värre än att vi säljer villan, säger Paul Lindquist.

Fakta

Staden köper Stadsläkarvillan

Stadsläkarvillan är en niorumsvilla på 285 kvadratmeter, ritad av arkitekt Folke Löfström, som även ritat Bodals skola och Annelund.

Villan byggdes 1946 och ligger ett stenkast från Lidingö centrum.

Adressen är Oskarsvägen 3 och tomten heter Saga 7.