C vill ha bilpool för Väsbyborna

Centerpartiet vill utreda möjligheten att skapa en elbil- och elcykelpool för alla invånare i kommunen.

Redan idag finns en bil- och elcykelpool för anställda inom kommunen. I en motion föreslår Centerpartiet nu en utveckling av poolsystemet som ska inkludera alla invånare i kommunen.

Partiet menar att en pool skulle minska både de klimatskadliga växthusgaserna och behovet av parkeringsplatser i kommunen.

I motionen poängterar Centerpartiet vikten av att poolen drivs på marknadsmässiga grunder.

Motion presenteras på kommunfullmäktige den 15 februari.