C vill ha trähusstad i naturreservatet

Bostäder i Gömmarens naturreservat bakom Kungens kurva sätter stopp för framtida intrång från köplador, anser Centerpartiet. Men de andra i alliansen gör tummen ned.

– Vi kallar det nybyggarland och vill ha småskaliga trähus, säger Christian Ottosson (C).

På fredag bjuder partiet in till ett lunchseminarium i Huddinge konferenscenter för att presentera idén. I skrivelsen sägs inget om att området ligger i Gömminge naturreservat.

Varför nämns inte det?

– Det är mycket som inte står i inbjudan. Att bygga i naturreservatet är inte typiskt för vårt förslag, säger han och hävdar att den kommande översiktsplanen innebär mer handel och upplevelser.

– Bostäder ger ett skydd mot att de kommer in i reservatet.

Som kompensation vill C utöka reservatet mot Masmo och Flottsbro.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), ordförande i kommunstyrelsen, tar klart avstånd från centerns förslag. Detsamma gör de övriga partierna i alliansen.

– Vi anser att vi måste vara tydliga i vårt avståndstagande från planen eftersom det går emot vår strävan att förtäta redan befintliga områden runt Kungens kurva. Centerpartiets förslag innebär också att det blir väldigt stora ingrepp i Gömmarens naturreservat och det vill vi inte ha, säger han.

Centern anser att den nya översiktsplanen ändå leder till intrång.

– Det finns inget sådant beslut. Det ligger i så fall väldigt långt i framtiden och är väldigt lågt prioriterat, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Det är inte där övriga alliansen vill utveckla.

– Problemet med Kungens kurva är inte att det är för mycket natur – snarare för mycket markparkeringar, säger han.

Fakta

Fördelarna

Fördelar med bostäder i Gömmarens naturreservat vid Kungens kurva, enligt Centern:

Det förhindrar intrång av fler köplador.

Man får dit invånare som värnar naturreservatet.

Naturreservatet mot Flottsbro kan utökas.

Det bidrar till att påskynda Spårväg syd.

Källa: CENTERPARTIET

HUDDINGE