ANNONS

Campus för äldre i Jakobsberg

Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (s)
Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (s).
Ikanos skiss över ett förslag av den lägre byggnaden.
Ikanos skiss över ett förslag av den lägre byggnaden.
Punkthus enligt Ikanos skiss.
Punkthus enligt Ikanos skiss.
Det ska byggas bostäder för äldre i Jakobsberg, och för första gången, enligt kommunstyrelsens ordförande, till rimliga priser i form av hyresrätter.
ANNONS

Ikano vårdboende AB har gjort en överenskommelse med markägarna Järfällahus AB om att bygga i Engelbrektsområdet i Jakobsberg. Ett större punkthus och en lägre byggnad ska ge bostäder till äldre, men tanken är att det ska bli mer än så.

– Det kommer att bli ett centrum för äldre fördelat i två byggnader, främst kommer det att bli hyresrätter men även till viss del bostadsrätter. Sen kommer vi att föra en dialog om hur mycket vi i kommunen kan hyra för att till exempel ha vår hemtjänstpersonal men tanken är också att den lägre huskroppen till viss del blir äldreboende, berättar Claes Thunblad (s), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver verksamheter är tanken att det blir ett centrum för aktiviteter och möten.

– Vi kommer under våren att ha en nära dialog och samverka med äldreorganisationer och därifrån utgå i från vad det finns för behov och önskemål. Man kan tänka sig ett campus men för äldre, eller som Fryshuset. Det finns många äldre som är ensamma och detta är en del i att bryta isoleringen. Detta kommer bli ett centrum med boende, aktiviteter och möten.

– Det vi vet nu är att det finns en stor efterfrågan på är en mellanboendeform för äldre, man kan kalla det trygghetsboende fast som hyresrätter. Den efterfrågan har funnits i många år.

Om efterfrågan funnits, varför har det inte gjorts tidigare?

– Det är dyrt överlag i att bygga och bo Stockholm, med Ikano kan det nu genomföras tack vare att de bygger prisvänligt. De kommer både bygga och vara förvaltare.

Finns det någon procent av hur många av bostäderna som kommer att bli hyresrätter?

– Nej det finns ingen uttalad siffra, men det kommer att bli både hyres- och bostadsrätter och det är något som är överenskommet annars hade vi i kommunen inte varit intresserade.

ANNONS

Engelbrektsområdet är aktuellt för förtätning med nya bostäder, främst hyresrätter, inom de närmaste fem till tio åren. Hur många bostäder det blir just för äldre är oklart och även var i Engebrektsområdet det kommer att byggas.

– Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt stadie av det här. Byggstarten blir som tidigast i början av 2018, avslutar Claes Thunblad.

engelbrektsomradet

Engelbrektsområdet.

 

ANNONS