Campus Konradsberg kan växa med 2000 elever

Här på Campus Konradsberg vill skolborgarrådet att omkring 3000 gymnasielever ska gå i framtiden.
Här på Campus Konradsberg vill skolborgarrådet att omkring 3000 gymnasielever ska gå i framtiden.
Campus Konradsberg kan bli ett gigantiskt gymnasiekluster med flera tusen elever.

Det är en av skolborgarrådets idéer för att klara Stockholms framtida skolbrist.

Men trots att staden rekordinvesterar i nya skolor visar prognoserna fortfarande en stor skolbrist i det framtida Stockholm.

Fram till 2040 förväntas antalet grundskoleelever i staden att öka med ungefär 50 procent eller 40 000 barn. Men i de flesta stadsdelar är det fortfarande inte planerat hur skolbristen ska lösas.

Just på Kungsholmen ser det dock ljusare ut där behovet faktiskt nås med de många skolbyggen som just nu är på gång.

Enligt skolborgarrådet Olle Burell (S) måste de olika delarna av stadens förvaltning samarbeta bättre för att få till nya skolor.

– Det finns det en jättetydlig prioritering från majoriteten att alla förvaltningar ska samarbeta för att få till både skolor och bostäder och att skolorna ska få plats.

Till viss del har arbetet burit frukt. Stadens skolfastighetsbolag Sisab har aldrig förut satsat så mycket pengar på nya skolor som just nu – under 2015 hela 1,4 miljarder kronor. Men det räcker inte enligt Olle Burell.

– Vi måste öka byggtakten ytterligare på några års sikt till 2,5-3 miljarder per år, säger han.

För att lösa det vill han dels se till att staden planerar in skolor tidigt i byggprocessen i nya områden, dels använda byggrätter som redan finns – alltså detaljplaner som tillåter skolbyggnader som ännu inte utnyttjats.

– Vi ska begära fram en karta där vi ser alla outnyttjade byggrätter, säger han.

Ett sådant exempel är Campus Konradsberg där det idag går ca 1000 gymnasieelever. Här tänker sig Olle Burell att elevantalet kan öka till upp till 3000 elever och att man skapar ett så kallat gymnasiekluster.

– Vi håller också på att utreda gymnasiekluster vid Liljeholmen och Globenområdet.

Lotta Edholm (L) var skolborgarråd i den förra majoriteten. Hon menar att en av nycklarna till att klara skolbristen är att inte acceptera förseningar i skolprojekt. Något hon kritiserar den nuvarande majoriteten för

– Det är väldigt oroväckande att man inte håller hårdare i de tidsplaner som faktiskt funnits.

Fakta

Så ska skolbristen bort på Kungsholmen

Ny skola:

Stadshagens IP: 650 platser

Befintlig skola som byggs ut:

Kungsholmens grundskola. 450 platser

Eiraskolan: 90 platser

Rålambshovsskolan: 90 platser

Campus Konradsberg: 800 platser

Essingeskolan: 60 platser