Campus ska ha plats för studier och fritid

Ett av Vaxholms stads största projekt är i rullning.

I januari 2016 ska 500 elever flytta in i skolan som går ­under projektnamn­et Campus Vaxholm.

På tomten där Pålsundsskolan tidigare låg planerar Vaxholms stad en ny skola för elever i årskurs sju till nio och även Vaxholms kulturskola. Skolan ska rymma 500 elever och den ska stå färdig för inflyttning lagom till att vårterminen 2016 drar igång.

– Förhoppningen med campuset är att det ska bli ett centrum där man kan binda ihop skola med fritid. Ambitionen är att knyta ihop olika områden för att få en campuskänsla och att eleverna ska kunna stanna kvar på området efter skoltid för att ägna sig åt fritidsaktiviteter, säger Ulrika Strandberg, utvecklingsledare i Vaxholms stad.

Skolan ligger i anslutning till en idrottsplats och planen är att ungdomarna ska kunna ägna sig åt sport som till exempel tennis och fotboll och läxläsning på campuset.

Vaxholms kulturskola, där eleverna ägnar sig mycket åt bland annat teater, körsång och musik ska också flytta in. Skolan har även yngre elever.

– I dag håller de till i Norrbergsskolan och är trångbodda. Vi vill ge dem en större yta på Campus Vaxholm, säger Ulrika Strandberg.

På området ska det även byggas en ny idrottshall med spelplan och ett kafé. Vid kaféet byggs två studierum, som i samband med större arrangemang kan öppnas upp mot kaféet och ge plats för större sällskap.

– Vi hoppas kunna locka fler grupper än bara ungdomar. Om man vill hyra lokal eller hålla större möten ska man kunna göra det där. Man ska även kunna hålla konserter, föreläsningar och events, säger hon.

I dagsläget söker sig många ungdomar in mot Stockholm för att ägna sig åt fritidssysselsättningar.

– Förhoppningarna är att ungdomar ska vilja stanna i Vaxholm efter skoltid. De ska åtminstone ha en chans att välja, säger Ulrika Strandberg.

Vad området ska heta är fortfarande inte bestämt.

Fakta

Om tre år ska skolan stå klar för inflyttning

Våren 2013: De första ritningarna för skolan tas fram som diskussionsunderlag. En referensgrupp granskar och externa aktörer bjuds in för diskussion.

Hösten 2013: Upphandling av entreprenör som ska bygga skolan inleds.

2014: Skolan byggs och området iordningställs.

2015: Skolan invigs.

Januari 2016: elever och personal flyttar in i skolan.

Källa: Vaxholms stad