Campus Vaxholm ska döpas

VAXHOLM Campus Vaxholm har varit det gemensamma projektnamnet för Vaxholms stads nya skol- och idrottsområde. Nu är det dags att ta fram de officiella namnen som ska gälla i framtiden.

Fram till den 15 mars är allmänheten välkommen att lämna namnförslag. Det som ska namnges är det geografiska området, byggnader som ishall, två idrottshallar, skolan och konstgräsplanen.

De inkomna förslagen kommer efter den 15 mars att beredas av namnberedningen som väljer ut det bästa förslaget till stadsbyggnadsnämnden att besluta om vid nämndens sammanträdet den 9 april 2014.