Cancerframkallande ämnen stoppar 770 bostäder

770 nya bostäder i Mariehäll stoppas.
770 nya bostäder i Mariehäll stoppas.
Cancerframkallande föroreningar och störande buller från flygplatsen gör att länsstyrelsen upphäver planer på 770 lägenheter i Mariehäll.

I juni antog kommunfullmäktige planen att bygga om delar av industriområdet vid Bromma flygplats.

Länsstyrelsen beslutade i juli att överpröva planen eftersom markföroreningar i form av klorerade kolväten hade upptäckts. Osäkerheten kring riskerna för boende i området var därför alltför stora.

”Flera klorerade kolväten är cancerframkallande och har egenskaper som gör att de i gasform kan tränga in i byggnader”, skriver länsstyrelsen nu.

Man misstänker också att graden av föroreningar i marken är betydligt större än stadens planhandlingar anger.

Även flygbuller ansågs vara en alltför stor risk enligt länsstyrelsen.

Upphäver sällan planer

770 bostäder, parkstråk och förskolor skulle bland annat byggas i området, men så ser det alltså inte ut att bli sedan länsstyrelsen valt att upphäva planen efter att ha tittat närmare på den.

– Att hälso- och säkerhetsfrågor utreds och säkerställs innan detaljplaner antas är nödvändigt och en förutsättning för framtida hälsosamma bostäder och boendemiljöer, säger Annsofi Edberg, planhandläggare på länsstyrelsen i ett uttalande och fortsätter.

– Det är sällan Länsstyrelsen upphäver detaljplaner, nu tog vi det beslutet på grund av bristfälliga utredningar och regleringar i planen.