Cancersjuk fick inte operation

Vallentuna En cancersjuk person från Vallentuna som behandlades fick inte den operation som den sjuke ansåg sig ha rätt till.

Enligt en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg ska fick patienten välja mellan olika behandlingsformer. När patienten efter påbörjad cellgiftsbehandling ville ha en operation nekade läkaren detta.

IVO har utrett ärendet och kommit fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder och avslutar därmed ärendet.