Carema avfärdar anklagelserna

ENSKEDE Flera medier, där­ibland Lokaltidningen Mitt i, har skrivit om fallet med Rut Jonsson som avled efter att ha bott en kort tid på Enskede nya servicehus. Carema har nu granskat dokumentation i ärendet och menar att det inte begåtts några misstag.

– Uppgiften som framförts i media är osann. Journalanteckningarna är mycket tydliga, personen har fått duscha och på andra sätt fått sina hygieniska behov tillgodosedda helt enligt det så kallade biståndsbeslutet, säger Cecilia Engelbrecht-Strand, regionchef på Carema care, i ett pressmeddelande.

– Oavsett vilket är det ytterst beklagligt att en närstående har känslan av att det gått till på det viset.