Carema byter till Vardaga

RINKEBY Vårdbolaget Carema byter namn på sin äldreomsorg. Det nya namnet blir Vardaga. Carema har de senaste åren kritiserats för flera fall av missförhållanden. Det har bland annat handlat om undermålig hygien på äldreboenden och låg bemanning. Verksamheten för funktionsnedsatta byter till Nytida.