Carema Care anmäls till DO

ÖSTERMALM Carema Care har blivit anmält till Diskrimineringsombudsmannen efter konflikter kring en uppsägning.

Mannen som gjorde anmälan arbetade tidigare på Linnégårdens äldreboende. Han hävdar att han blivit diskriminerad på grund av sin hudfärg då han kommer från Afrika och uppger också att han känner sig kränkt av ledningen på äldreboendet.