Sollentunabor gav mest till kyrkan

SOLLENTUNA Totalt skänkte Sollentu­nas kyrkbesökare nästan 600 000 kronor i kollekter till sin församling förra året. Därmed är Sollentunaborna de överlägset mest generösa kollektgivarna i hela länet.

Att det finns fyra kyrkor och så kallade kollektomater där besökarna kan lämna bidrag med kontokort är orsaker till den höga summan tror Gita Andersson, präst i Kummelby kyrka.

Knappt 324 000 kronor lämnade Botkyrkaborna, näst mest i länet. Totalt gav svenskarna strax över 100 miljoner kronor.