Carema har kommit till ön

Politikerna släpper kontrollen över vilka företag som ska få bygga äldreboenden på ön. Carema som just öppnat Villa Agadir gjorde upp med den privata markägaren.

Och nästa år ska mer äldreomsorg på ön bli privat.

När Carema Cares nya äldreboende Villa Agadir invigdes i Dalénum nyligen visades de nya fräscha lokalerna upp och Jessica Nyberg (M), ordförande i äldre- och handikappnämnden var mycket positiv.

Samtidigt påminde hon om att staden har ansvaret för att äldreboendet inte drabbas av brister i omsorgen, något Caremakoncernen har blivit mycket omskrivna för det senaste året.

– Vi tror mer på samarbete än kontroll, men vi kommer att kontrollera er också, sa Jessica Nyberg i sitt tal.

Villa Agadir kommer att ingå i det nya valfrihetssystemet, tillsammans med snart 13 andra privata och kommunala vård- och omsorgsboenden på och utanför Lidingö.

Den som beviljats möjlighet att flytta till ett sådant boende får själv välja vilket man vill flytta till.

Kundvalsmodellen innebär också att kommunen inte alltid är med och beslutar vilka företag som ska etablera sig, bara de är godkända enligt grundläggande krav.

I Rudboda äger kommunen marken och politikerna kunde välja att låta Silverhemmen öppna nytt äldreboende. Men i Dalénum äger kommunen inte marken så Carema Care kunde göra upp med den privata markägaren om att starta.

De flesta partier på Lidingö är positiva till modellen, även Socialdemokraterna.

– Risken är att många vill pröva lyckan och starta ett äldreboende. Det nya systemet får vi pröva och se vad det leder fram till. Men för Lidingö är det positivt att vi har fått så många nya äldreboenden, säger Mårten Dahlberg (S).

Fakta

Hälften privata

I nästa års budget anges att andelen privat omsorg på äldreboenden ska öka från nuvarande 72 platser till 188 platser.

Efter ökningen kommer varannan plats på Lidingös äldreboenden att vara i privat regi.