Carema kan bli av med Linnégården

ÖSTERMALM Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om att Linnégården har kritiserats hårt efter att flera brister i omsorgen har avslöjats.

Östermalms stadsdelsförvaltning har krävt att brister ska åtgärdas, men anser att arbetet har gått för långsamt. Nu förslår förvaltningen att Carema inte får förlänga avtalet om driften av Linnégården.

”Trots Carema Cares åt­gärder kan för­valt­ningen konstatera att det i vissa avseenden har gått för långsamt och att det fortfarande finns vissa brister i verksamheten. Förvaltning­en föreslår där­för att nämnden inte utnyttjar avtalets möjlighet till förlängning”, skriver förvaltningen.