Carema vill bli förstahandsval igen

Sollentuna Carema care är fast beslutet att åter bli förstahandsvalet för kommuner och landsting. Det skriver den kritiserade vårdjätten i ett brev till Sollentuna kommun.

”Vi välkomnar granskning och tror på öppenhet och transperens”, skriver företaget. Samtidigt anser man att de problem som lyfts fram i medierna knappast är specifika för Carema. De är snarare branschgemensamma. Företaget ska nu föredela om resurser till verksamheterna på golvet.