Caremas särskola får fortsätta

Sollentuna I och med anpassningen till den nya skol­lagen var alla gymnasiesärskolor i landet tvingade att ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. Nu har Carema VIP som driver skolan i Sollentuna fått godkänt att fortsätta med tre program: estetiskt, handel och adminstration samt det individuella programmet. Kommunen räknar med att tio nya elever från Sollentuna kommer att kunna söka sig till skolan de kommande fyra åren.