Kö till cellprovtagning – så hittar du bästa tiden att gå

100 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Utan screening skulle siffran vara mycket högre.
100 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Utan screening skulle siffran vara mycket högre.
Det blir knökfullt vid vissa tider och på vissa mottagningar. Bäst att kolla vilka tider som har mindre tryck, tipsar barnmorskan.

Fått kallelse till cellprov? Det får också omkring 100 000 andra kvinnor i Region Stockholm under året.

Men vid många mottagningar är väntrummen överfulla av patienter som vill få sina prov tagna.

Så kan det till exempel vara vid Gullmarsplans barnmorskemottagning och vid Liljeholmens barnmorskemottagning.

– Det är hårdast tryck på dem som ligger vid knutpunkter, säger Lisa Ryding, verksamhetschef för de barnmorskemottagningar i södra Stockholm som drivs av SLSO, landstingets eget vårdbolag.

Alla barnmorskemottagningar som ingår i vårdvalet, såväl privata som landstingsdrivna, ska erbjuda cellprovtagning.

Kan välja mottagning som passar

Regionalt cancercentrum, RCC, delar ut en kvot till varje mottagning och skickar ut kallelserna. Enligt dem är det inte extremt många prover som ska tas just nu.

– En tredjedel infinner sig på den mottagning och den drop in-tid de kallats till. Men kallelsen gäller i ett år, och man kan välja att i stället besöka någon annan mottagning på de drop in-tider som finns, säger Lisa Ryding.

På så vis kan det bli överbelastat på vissa mottganingar.

Virus som kan orsaka cancer

Cellproverna tas för att visa på förekomst av ett virus, humant papillomvirus, HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer.

Cancerformen drabbar cirka 100 kvinnor årligen i länet. De som deltar i screeningen minskar risken med 90 procent.

Men alla som kallas deltar inte. En av fem uteblir. För att nå dem som uteblivit i många år har självtester börjat skickas ut.

Cellprovtagning är gratis, och alla kvinnor mellan 23 och 50 år kallas vart tredje år, och 50-64-åringar var femte år. Sedan 2012 erbjuds 11-12-åriga flickor vaccination mot viruset via skolhälsovården.

Fråga personalen

Lisa Rydings tips för att slippa överfulla mottagningar är att titta på vilka drop in-tider som finns. De läggs ut via 1177 Vårdguiden och det säkraste är att fråga personalen på respektive mottagning vilka tider som brukar vara minst belastade.

– Vi vill ju att alla tar sitt cellprov och försöker utöka tiderna vid de mottagningar där trycket är hårdast. Men det är inte alltid så lätt att förutse, och när det uppmärksammas i medierna så brukar det bli en skjuts! säger hon.

Som nu då?

– Ja, och alla som har en kallelse är jättevälkomna. Våra mottagningar har öppet hela sommaren, för en del är det ju lättare att komma för provtagning när de är lediga.