Nu invigs nytt center för nyanlända skolbarn

Start Stockholm är till för nyanlända elever som ska börja skolan eller förskolan.
Start Stockholm är till för nyanlända elever som ska börja skolan eller förskolan.
På Södermalm öppnar Start Stockholm – med uppgift att slussa in nyanlända i stadens skolsystem.

Till Start Stockholm kommer nyanlända barn som ska börja skolan eller förskolan. Här görs en inledande kunskapskartläggning, en sköterska gör en hälsoundersökning, information ges om det svenska skolsystemet och barnet får en skolplacering.

Tidigare var barnet och dess vårdnadshavare tvungna att gå till olika ställen – men nu samordnar man allt under samma tak på Hornsgatan 124 på Södermalm. Invigning sker den 16 april.

Ska avlasta skolorna

Skolborgarrådet Olle Burell (S) tycker att verksamheten ger bättre förutsättningar för stadens skolor att ta emot nyanlända elever – och säkerställa kartläggning och bedömning av hög kvalitet.

– Att nyanlända barn och unga snabbt kommer in i den svenska skolan är avgörande för deras framtid, säger han i ett pressmeddelande.

Till för alla nyanlända

Som nyanländ räknas någon som beviljats uppehållstillstånd. Alla nyanlända elever som flyttar in i Stockholm ska hänvisas till Start Stockholm.

Ofta påbörjar barnen sin utbildning i en förberedelseklass och slussas successivt över till ordinarie klasser.

Här är hälften av högstadieeleverna nyanlända